Skip to content Skip to footer

LICZBA PODPISÓW: 1772

W II LO im. Zamoyskiego w Lublinie kwitnie ideologia LGBT i gender. Pedagodzy traktują młodzież zgodnie z subiektywnymi deklaracjami odnośnie płci, a nie ze stanem obiektywnym.

To tzw. genderowanie, które buduje w młodym człowieku przekonanie, że jego subiektywne odczucie o innej płci jest faktem. Może ono prowadzić do pogłębienia zaburzeń identyfikacji płciowej, wpływać na niezgodne z prawdą postrzeganie siebie i doprowadzić młodego człowieka nawet do decyzji o poddaniu się procedurom tzw. „zmiany” płci.

Procedury te są najczęściej nieodwracalne, kończą się trwałym kalectwem i uniemożliwiają normalne funkcjonowanie, szczególnie w sferze płciowości. Najczęściej kończą się powikłaniami ze strony układu moczowego i/lub płciowego, w tym niemożnością zrodzenia w przyszłości dzieci. Osoby z rozchwianą tożsamością płciową częściej wykazują problemy psychiczne, mają także większą skłonność do popełniania samobójstw.

Piszemy do Małgorzaty Klimczak, Dyrektor II LO. im. Zamoyskiego w Lublinie, aby przestała przymykać oko na zachowania podległej jej kadry pedagogicznej i usunęła ze szkoły groźną ideologię.

Do Dyrektor "Zamoya" o ochronę uczniów przed gender

Szanowna Pani Dyrektor!
W Pani szkole promowana jest ideologia gender i LGBT. Przeraża mnie to i jednocześnie wzbudza mój sprzeciw!

Nauczyciele genderują uczniów, czyli budują w młodym człowieku przekonanie, że jego subiektywne odczucie o innej płci jest faktem. Tymczasem wszyscy rodzimy się kobietami lub mężczyznami i jest to obiektywna prawda o człowieku – prawda niezmienna i niezależna od odczuć. Polskie prawo jest tu jednoznaczne: do członków społeczności szkolnej należy zwracać się normalnie – zgodnie z ich płcią. Stan prawny precyzyjnie opisuje ekspertyza przygotowana przez prawników Fundacji Życie i Rodzina, która trafiła do szkoły jesienią ubiegłego roku. Skoro nauczyciele karmią uczniów ideologią zamiast faktami, to kto pokaże młodzieży obiektywną prawdę?

Młodzi ludzie z rozchwianą tożsamością potrzebują poczucia stabilności, a nie utwierdzania w swoich specyficznych problemach. Potrzebują, by pomóc im wrócić do normalności. Dlatego zwracam się do Pani o wzięcie w obronę młodzieży, która potrzebuje wsparcia, a nie kładzenia jej do głów ideologicznych bzdur. Zaniechania w tej sprawie mogą doprowadzić do pogłębienia się problemów psychicznych u młodzieży i zagrozić zdrowiu, a nawet życiu podopiecznych szkoły.

Z wyrazami szacunku,
………………………..

%%twój podpis%%


Powiesz o tej petycji innym? Udostępnij dalej!

   

TREŚĆ PETYCJI “Do Dyrektor Zamoya o ochronę uczniów przed gender”

Szanowna Pani Dyrektor!

W Pani szkole promowana jest ideologia gender i LGBT. Przeraża mnie to i jednocześnie wzbudza mój sprzeciw!

Nauczyciele genderują uczniów, czyli budują w młodym człowieku przekonanie, że jego subiektywne odczucie o innej płci jest faktem. Tymczasem wszyscy rodzimy się kobietami lub mężczyznami i jest to obiektywna prawda o człowieku – prawda niezmienna i niezależna od odczuć.

Polskie prawo jest tu jednoznaczne: do członków społeczności szkolnej należy zwracać się normalnie – zgodnie z ich płcią. Stan prawny precyzyjnie opisuje ekspertyza przygotowana przez prawników Fundacji Życie i Rodzina, która trafiła do szkoły jesienią ubiegłego roku. Skoro nauczyciele karmią uczniów ideologią zamiast faktami, to kto pokaże młodzieży obiektywną prawdę?

Młodzi ludzie z rozchwianą tożsamością potrzebują poczucia stabilności, a nie utwierdzania w swoich specyficznych problemach. Potrzebują, by pomóc im wrócić do normalności.

Dlatego zwracam się do Pani o wzięcie w obronę młodzieży, która potrzebuje wsparcia, a nie kładzenia jej do głów ideologicznych bzdur. Zaniechania w tej sprawie mogą doprowadzić do pogłębienia się problemów psychicznych u młodzieży i zagrozić zdrowiu, a nawet życiu podopiecznych szkoły.

Z wyrazami szacunku,
………………………..

Jeśli uważasz, że treści na tej stronie są dobre i słuszne, prosimy – pomóż to kontynuować!

Wpisz 20, 30, 50 zł lub dowolną inną kwotę w poniższe okienko i wesprzyj projekt darowizną.

(zostaniesz przekierowany na stronę Tpay – operatora płatności)