Skip to content Skip to footer

LICZBA PODPISÓW: 4048

Rzecznik Praw Dziecka zapowiedział przeprowadzenie kontroli szkół, które znalazły się w “Rankingu Szkół Przyjaznych LGBTQ+”. Kontrola ma obejmować m.in. sprawdzenie w czym przejawia się owa “przyjazność” wobec LGBTQ+ oraz czy w wyróżnionych w konkursie placówkach nie są zatrudnione osoby skazane za przestępstwa seksualne.

Wyraź poparcie dla działań Rzecznika Praw Dziecka na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. Podpisz petycję.

Popieramy kontrolę szkół LGBT przez Rzecznika Praw Dziecka

Szanowny Panie Ministrze!

Popieram podjęcie działań na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w postaci przeprowadzenia kontroli szkół, które znalazły się w "Rankingu Szkół Przyjaznych LGBTQ+”. To ważne, by uczniowie nie byli indoktrynowani w duchu niebezpiecznej ideologii oraz aby byli chronieni przed kontaktem z przestępcami seksualnymi. Ranking - wbrew temu, jak przedstawiają go twórcy - nie jest listą szkół przyjaznych, ale skażonych groźną ideologią, której promocja może zaważyć na zdrowiu, życiu i przyszłości młodych ludzi. Dochodzą sygnały, że w niektórych placówkach dochodzi do genderowania dzieci, przygotowywania ich do procedur tzw. "zmiany" płci, organizuje się wydarzenia promujące ideologię gender, zaprasza uczniów na parady LGBT. Z niecierpliwością oczekuję wyników kontroli z nadzieją, że będą upublicznione.

Z wyrazami szacunku,

%%twój podpis%%


Powiesz o tej petycji innym? Udostępnij dalej!

   

TREŚĆ PETYCJI “Popieramy kontrolę szkół LGBT przez Rzecznika Praw Dziecka”

Szanowny Panie Ministrze!

Popieram podjęcie działań na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w postaci przeprowadzenia kontroli szkół, które znalazły się w “Rankingu Szkół Przyjaznych LGBTQ+”. To ważne, by uczniowie nie byli indoktrynowani w duchu niebezpiecznej ideologii oraz aby byli chronieni przed kontaktem z przestępcami seksualnymi. Ranking – wbrew temu, jak przedstawiają go twórcy – nie jest listą szkół przyjaznych, ale skażonych groźną ideologią, której promocja może zaważyć na zdrowiu, życiu i przyszłości młodych ludzi. Dochodzą sygnały, że w niektórych placówkach dochodzi do genderowania dzieci, przygotowywania ich do procedur tzw. “zmiany” płci, organizuje się wydarzenia promujące ideologię gender, zaprasza uczniów na parady LGBT. Z niecierpliwością oczekuję wyników kontroli z nadzieją, że będą upublicznione.

Z wyrazami szacunku,
………………………..

Jeśli uważasz, że treści na tej stronie są dobre i słuszne, prosimy – pomóż to kontynuować!

Wpisz 20, 30, 50 zł lub dowolną inną kwotę w poniższe okienko i wesprzyj projekt darowizną.

(zostaniesz przekierowany na stronę Tpay – operatora płatności)