Skip to content Skip to footer

LICZBA PODPISÓW: 6020

Na jednym z najbliższych posiedzeń Sejmu ma się odbyć pierwsze czytanie projektu ustawy „Legalna aborcja bez kompromisów”.

Jej inicjatorzy to grupa związana z czarnym protestem, środowiskiem, które chce abortowania dzieci nienarodzonych na jak najszerszą skalę. Projekt przewiduje zabijanie dzieci bez żadnych ograniczeń do 12. tygodnia ciąży oraz później w przypadku stwierdzenia wad lub chorób lub jeśli ciąża była wynikiem czynu zabronionego. Morderstwo w majestacie prawa ma zostać zalegalizowane!

Piszemy do posłów, aby natychmiast odrzucili ohydny proaborcyjny projekt! “Legalna Aborcja” do kosza!

Posłowie, "Legalna Aborcja" do kosza!

Szanowna Pani Poseł/Szanowny Panie Pośle!

Wkrótce ma odbyć się pierwsze czytanie skandalicznego projektu ustawy „Legalna aborcja bez kompromisów”. W cywilizowanym kraju o chrześcijańskich fundamentach pojawia się projekt mający na celu legalizację mordowania najmłodszych, zupełnie bezbronnych obywateli. To hańba dla polskiego Sejmu.

Proponowany projekt jest niezgodny z Konstytucją RP. Zawiera zapisy sprzeczne z wyrokami Trybunału Konstytucyjnego z lat 1997 oraz 2020 dotyczącymi aborcji z przyczyn tzw. „społecznych” oraz aborcji eugenicznej. Stoi w sprzeczności także z art. 38 Konstytucji, który stanowi iż „Rzeczpospolita Polska zapewnia każdemu człowiekowi prawną ochronę życia”. Narusza również pkt. 2 art. 32, mówiący, iż „Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny”. Autorzy „Legalnej aborcji…” chcą dyskryminować określoną grupę społeczną (dzieci nienarodzone) ze względu na wiek lub chorobę.

„Legalna aborcja…” nie jest efektem oddolnego poruszenia społecznego – podpisy pod feministycznym projektem były zbierane w ciągu 1,5 roku. To zbyt długo, aby uważać, że istnieje realne poparcie dla odrażających przepisów zawartych w ustawie.

Elementarne prawa człowieka nie podlegają dyskusji. Oczekuję więc, że aborcyjny projekt zostanie odrzucony w pierwszym czytaniu. Chcę, żeby Polska była nowoczesnym, cywilizowanym państwem, które wywiązuje się ze swoich podstawowych obowiązków. Najważniejszym z nich jest ochrona życia polskich obywateli, zwłaszcza tych bezbronnych. Ze swojej strony będę szeroko informować moich bliskich i znajomych, który poseł opowiedział się za zabijaniem dzieci, aby już nikt nigdy na tego posła nie zagłosował.

Oczekuję, że natychmiast odrzuci Pan/i ten morderczy projekt – już w pierwszym czytaniu.

Z poważaniem,

%%twój podpis%%


Powiesz o tej petycji innym? Udostępnij dalej!

   

TREŚĆ PETYCJI “Posłowie, Legalna Aborcja do kosza!”

Szanowna Pani Poseł / Szanowny Panie Pośle!

Wkrótce ma odbyć się pierwsze czytanie skandalicznego projektu ustawy „Legalna aborcja bez kompromisów”. W cywilizowanym kraju o chrześcijańskich fundamentach pojawia się projekt mający na celu legalizację mordowania najmłodszych, zupełnie bezbronnych obywateli. To hańba dla polskiego Sejmu.

Proponowany projekt jest niezgodny z Konstytucją RP. Zawiera zapisy sprzeczne z wyrokami Trybunału Konstytucyjnego z lat 1997 oraz 2020 dotyczącymi aborcji z przyczyn tzw. „społecznych” oraz aborcji eugenicznej. Stoi w sprzeczności także z art. 38 Konstytucji, który stanowi iż „Rzeczpospolita Polska zapewnia każdemu człowiekowi prawną ochronę życia”. Narusza również pkt. 2 art. 32, mówiący, iż „Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny”. Autorzy „Legalnej aborcji…” chcą dyskryminować określoną grupę społeczną (dzieci nienarodzone) ze względu na wiek lub chorobę.

„Legalna aborcja…” nie jest efektem oddolnego poruszenia społecznego – podpisy pod feministycznym projektem były zbierane w ciągu 1,5 roku. To zbyt długo, aby uważać, że istnieje realne poparcie dla odrażających przepisów zawartych w ustawie.

Elementarne prawa człowieka nie podlegają dyskusji. Oczekuję więc, że aborcyjny projekt zostanie odrzucony w pierwszym czytaniu. Chcę, żeby Polska była nowoczesnym, cywilizowanym państwem, które wywiązuje się ze swoich podstawowych obowiązków. Najważniejszym z nich jest ochrona życia polskich obywateli, zwłaszcza tych bezbronnych. Ze swojej strony będę szeroko informować moich bliskich i znajomych, który poseł opowiedział się za zabijaniem dzieci, aby już nikt nigdy na tego posła nie zagłosował.

Oczekuję, że natychmiast odrzuci Pan/i ten morderczy projekt – już w pierwszym czytaniu.

Z poważaniem,

Jeśli uważasz, że treści na tej stronie są dobre i słuszne, prosimy – pomóż to kontynuować!

Wpisz 20, 30, 50 zł lub dowolną inną kwotę w poniższe okienko i wesprzyj projekt darowizną.

(zostaniesz przekierowany na stronę Tpay – operatora płatności)