Skip to content Skip to footer

LICZBA PODPISÓW: 10814

Aborcyjny alarm w Sejmie!

Znowu próbuje się wyjąć spod prawa tych, którzy sami nie mogą się bronić. Do Sejmu złożone zostały aż cztery poselskie projekty poszerzające dostęp do mordowania dzieci. Są one niezgodne z Konstytucją i ignorują wyroki Trybunału Konstytucyjnego chroniące życie. Przyjęcie którejkolwiek z tych ustaw będzie oznaczać masowy wyrok na nienarodzonych. Tymczasem Konstytucja stanowi, że Polska zapewnia każdemu człowiekowi prawną ochronę życia. Dwukrotnie zasadę tę potwierdzał Trybunał Konstytucyjny. Ustawodawca nie może szukać możliwości zabijania jeszcze większej liczby dzieci. Jest to postępowanie nie tylko wbrew prawu, ale również wbrew woli milionów Polaków, którzy podpisali się w ostatnich latach pod ustawami w obronie życia.

Podpisz petycję do Prezydenta o zawetowanie wszystkich ustaw poszerzających dostęp do aborcji. Bądź głosem dzieci nienarodzonych, które same nie mogą się bronić. Nie pozwól, aby podnoszono rękę na niewinnych.

Prezydencie, ratuj życie poczętych dzieci!

Panie Prezydencie!

W Sejmie znajdują się cztery projekty poselskie poszerzające dostęp do aborcji. Przyjęcie któregokolwiek z nich skutkować będzie masowym zabijaniem dzieci w polskich szpitalach.

Jednym z podstawowych konstytucyjnych praw jest prawo każdego człowieka do życia. Polska przeszła długą drogę, aby zapewnić lepszą ochronę swoim najmniejszym obywatelom. Tymczasem proponowane projekty aborcyjne łamią Konstytucję i ignorują dwa wyroki Trybunału Konstytucyjnego o ochronie życia: z 1997 (aborcja z przyczyn społecznych) oraz z 2020 roku (aborcja eugeniczna). Prawo do życia należy się każdemu i nie może być odbierane ze względu na chorobę, trudne warunki czy z jakiejkolwiek innej przyczyny. Przeciw aborcji opowiadają się również miliony polskich obywateli, którzy podpisali się pod ustawą #ZatrzymajAborcję oraz innymi inicjatywami za życiem. Przyjęcie wniesionych do Sejmu projektów aborcyjnych stałoby więc w sprzeczności nie tylko z polskim prawem, ale również z wolą milionów Polaków, którzy domagają się ochrony nienarodzonych.

Nie zgadzam się na żadne zmiany zwiększające dostęp do aborcji. Oczekuję, że zawetuje Pan każdą ustawę poszerzającą możliwość zabijania dzieci i tym samym stanie Pan w obronie najmniejszych Polaków, którzy są zupełnie bezbronni i wymagają szczególnej ochrony.

Z poważaniem

%%twój podpis%%


Powiesz o tej petycji innym? Udostępnij dalej!

   

TREŚĆ PETYCJI “Prezydencie, ratuj życie poczętych dzieci!”

Panie Prezydencie!

W Sejmie znajdują się cztery projekty poselskie poszerzające dostęp do aborcji. Przyjęcie któregokolwiek z nich skutkować będzie masowym zabijaniem dzieci w polskich szpitalach.

Jednym z podstawowych konstytucyjnych praw jest prawo każdego człowieka do życia. Polska przeszła długą drogę, aby zapewnić lepszą ochronę swoim najmniejszym obywatelom. Tymczasem proponowane projekty aborcyjne łamią Konstytucję i ignorują dwa wyroki Trybunału Konstytucyjnego o ochronie życia: z 1997 (aborcja z przyczyn społecznych) oraz z 2020 roku (aborcja eugeniczna). Prawo do życia należy się każdemu i nie może być odbierane ze względu na chorobę, trudne warunki czy z jakiejkolwiek innej przyczyny. Przeciw aborcji opowiadają się również miliony polskich obywateli, którzy podpisali się pod ustawą #ZatrzymajAborcję oraz innymi inicjatywami za życiem. Przyjęcie wniesionych do Sejmu projektów aborcyjnych stałoby więc w sprzeczności nie tylko z polskim prawem, ale również z wolą milionów Polaków, którzy domagają się ochrony nienarodzonych.

Nie zgadzam się na żadne zmiany zwiększające dostęp do aborcji. Oczekuję, że zawetuje Pan każdą ustawę poszerzającą możliwość zabijania dzieci i tym samym stanie Pan w obronie najmniejszych Polaków, którzy są zupełnie bezbronni i wymagają szczególnej ochrony.

Z poważaniem

Jeśli uważasz, że treści na tej stronie są dobre i słuszne, prosimy – pomóż to kontynuować!

Wpisz 20, 30, 50 zł lub dowolną inną kwotę w poniższe okienko i wesprzyj projekt darowizną.

(zostaniesz przekierowany na stronę Tpay – operatora płatności)