Skip to content Skip to footer

LICZBA PODPISÓW: 4411

Primum non nocere – po pierwsze nie szkodzić. Tak brzmi jedna z głównych zasad etycznych w medycynie. Tymczasem powołany przez byłego już Ministra Zdrowia Adama Niedzielskiego Zespół do spraw opracowania wytycznych dla podmiotów leczniczych w zakresie procedur związanych z zakończeniem ciąży nadal działa. Jest to zespół, który ma na celu poszerzenie praktyki zabijania dzieci, np. pod pretekstem kryzysu psychicznego matki. W praktyce może doprowadzić do aborcji na życzenie.

Członkowie zespołu obowiązani są do zachowania poufności, na posiedzeniach nie przewiduje się udziału dziennikarzy, a organizacji pro-life odmawia się udziału w jego pracach. W dodatku protokoły nie podają żadnych konkretnych informacji na temat tego, co dzieje się podczas posiedzeń zespołu. Tak instytucje państwa za zamkniętymi drzwiami, odcinając się od głosu strony społecznej próbują omijać prawo! Ukrywają przed opinią publiczną rzeczywiste cele działania zespołu, ponieważ Polacy chcą obrony życia, co pokazali licznie podpisując się pod kolejnymi inicjatywami mającymi na celu ochronę dzieci.

Choć Minister Zdrowia się zmienił, to zespół nadal działa. Od nowej Minister Zdrowia Katarzyny Sójki domagamy się odtajnienia działań zespołu, dopuszczenia strony pro-life do obrad i konsultacji oraz zakończenia prowadzenia polityki proaborcyjnej w Ministerstwie Zdrowia. Niech w końcu głos najmłodszych obywateli zacznie być słyszalny przez tych, którzy w szczególności powinni stać na straży zdrowia i życia każdego Polaka!

DOŚĆ PROABORCYJNEJ POLITYKI W MINISTERSTWIE ZDROWIA!

Szanowna Pani Minister!

W znajdującym się pod Pani kierownictwem Ministerstwie Zdrowia został niedawno powołany Zespół do spraw opracowania wytycznych dla podmiotów leczniczych w zakresie procedur związanych z zakończeniem ciąży. Stało się to na mocy zarządzenia wydanego przez Pani poprzednika. Choć Adam Niedzielski zaprzestał sprawowania funkcji, to jednak Zespół pozostał.

Jego utworzenie już od początku budziło szereg wątpliwości. Jego członkowie obowiązani są do zachowania poufności informacji związanych z jego działalnością. W posiedzeniach nie jest przewidziany udział dziennikarzy. Uczestnictwa w pracach zespołu odmówiono także organizacji obywatelskiej oraz wskazanej lekarz psychiatrze o poglądach pro-life, poprzez co pozbawiono głosu obrońców życia. Protokoły z posiedzeń nie zawierają treści i nie wiadomo, co dokładnie dzieje się podczas prac zespołu. Czy instytucje w państwie prawa powinny tak funkcjonować? Czy opisany sposób działania nie stoi w sprzeczności z konstytucyjną zasadą jawności życia publicznego?

Nie zgadzam się na wszelkie próby omijania obowiązującego w Polsce prawa oraz na odwracanie się od głosu strony społecznej. Dlatego domagam się natychmiastowego odtajnienia działań zespołu, dopuszczenia strony pro-life do obrad i konsultacji oraz zakończenia prowadzenia polityki proaborcyjnej w Ministerstwie Zdrowia. W imieniu nienarodzonych wnoszę, aby jako Minister Zdrowia stanęła Pani w obronie ich życia. Jest to Pani obowiązek jako szefa resortu zdrowia.

Z poważaniem,

%%twój podpis%%


Powiesz o tej petycji innym? Udostępnij dalej!

   

TREŚĆ PETYCJI “DOŚĆ PROABORCYJNEJ POLITYKI W MINISTERSTWIE ZDROWIA!”

Szanowna Pani Minister!

W znajdującym się pod Pani kierownictwem Ministerstwie Zdrowia został niedawno powołany Zespół do spraw opracowania wytycznych dla podmiotów leczniczych w zakresie procedur związanych z zakończeniem ciąży. Stało się to na mocy zarządzenia wydanego przez Pani poprzednika. Choć Adam Niedzielski zaprzestał sprawowania funkcji, to jednak Zespół pozostał.

Jego utworzenie już od początku budziło szereg wątpliwości. Jego członkowie obowiązani są do zachowania poufności informacji związanych z jego działalnością. W posiedzeniach nie jest przewidziany udział dziennikarzy. Uczestnictwa  w pracach zespołu odmówiono także organizacji obywatelskiej oraz wskazanej lekarz psychiatrze o poglądach pro-life, poprzez co pozbawiono głosu obrońców  życia. Protokoły z posiedzeń nie zawierają treści i nie wiadomo, co dokładnie dzieje się podczas prac zespołu. Czy instytucje w państwie prawa powinny tak funkcjonować? Czy opisany sposób działania nie stoi w sprzeczności z konstytucyjną zasadą jawności życia publicznego? 

Nie zgadzam się na wszelkie próby omijania obowiązującego w Polsce prawa oraz na odwracanie się od głosu strony społecznej. Dlatego domagam się natychmiastowego odtajnienia działań zespołu, dopuszczenia strony pro-life do obrad i konsultacji oraz zakończenia prowadzenia polityki proaborcyjnej w Ministerstwie Zdrowia. W imieniu nienarodzonych wnoszę, aby jako Minister Zdrowia stanęła Pani w obronie ich życia. Jest to Pani obowiązek jako szefa resortu zdrowia. 

Z poważaniem,

…….

Jeśli uważasz, że treści na tej stronie są dobre i słuszne, prosimy – pomóż to kontynuować!

Wpisz 20, 30, 50 zł lub dowolną inną kwotę w poniższe okienko i wesprzyj projekt darowizną.

(zostaniesz przekierowany na stronę Tpay – operatora płatności)